Zpracování inventur

Z K.A.P.

Přejít na: navigace, hledání

Menu: Služby/Inventura

Zaveden soubor SkladXNV.BTR (struktury KARTAXNV, indexy KARTAXNV). Pokud je tento soubor vytvořen, pak se uplatňuje nový druh zpracování inventur, kde je sledováno také místo uložení a počet ks na daném místě, dále je možnost při ručním zápisu současná práce na více PC. Pro prodejny Cash&Carry lze využít při inventuře soubor SKLADXNV.BTR. Pokud tento soubor existuje, pak jsou inventární stavy zadávány k danému zboží do seznamu, který umožňuje zjistit kdy a kde bylo zboží uskladněno. Při inventuře způsobem "prodej přes pokladny" se pamatuje, která pokladní, na kterém dokladu zboží zapisovala. V inventuře je možnost rozdělit doklady s rozdíly dle skupin zboží

Program podporuje zpracování inventur a to jak kompletní inventury, tak i inventury jen části sortimentu. Při zpracování inventur pomocí počítače je však nutné se držet následujícího schématu:

  1. Vytvoření inventárního seznamu (s následným tiskem prázdných inventárních soupisek).
  2. Zadání stavu zásob do počítače.
  3. Vytvoření sestavy rozdílů (manka a přebytky) a případné vyhodnocení záměn zboží.
  4. Narovnání stavu v počítači na fyzický stav (přebytky do příjmových inventárních dokladů, manka do výdajových dokladů

Existuje několik způsobů, jak zadat do počítače skutečně nalezené zásoby. Ve většině případů lze jednotlivé způsoby kombinovat.

  • ruční zadání zásob přímo do inventárního seznamu
  • ruční zadání zásob s rozepsáním nalezeného zboží do sekcí (k jednomu zboží může existovat více zápisů o zásobách nalezených v různých lokalitách)
  • „prodání“ veškerého zboží přes prodej na pokladně nebo přes maloobchodní prodej a následné načtení veškerého takto prodaného zboží do inventárního seznamu
  • nastavení režimu inventura v prodeji na pokladně následované „prodáním“ veškerého zboží přes prodej na pokladně nebo přes maloobchodní prodej (místo účtenek se tisknou inventární doklady) a následné načtení veškerého takto prodaného zboží do inventárního seznamu
  • načtení inventárních dokladů ze specializovaného zařízení na zpracování čárových kódů (např. PDT)
  • načtení inventárních dokladů z přenosného počítače PSION

Kódy menu - INVENTURA

Technická poznámka - kódy menu
Kód menuPopis
11,1Vytvoření inventárního souboru 
11,2Zadávání stavu zásob 
11,3Sestava rozdílů 
11,4Vyrovnání rozdílů 
11,5Přepočítání inv. zásob 
11,6Synchronizace pozic a záruk 
11,8Načtení zásob z pokladen 
11,9Import inventury PSION 
11,10Import inventurních stavů z přenosových zařízení PDT(čárové kódy -> zásoby)  
11,11Import inventury - terminál 
11,12Zadávání stavu zásob s možností opravy celého detailního inventurního záznamu (včetně množství)
11,22Zadávání stavu zásob - balení funkci lze využít pouze při základním vstupu inventury (při zadávání celk. zásoby) a ne v rozšířeném vstupu
11,30Vstup inventury pomocí online terminálů 
11,31Vstup inventury pomocí online terminálů
se zobrazením skladové zásoby (místo ceny zboží)
Pomocí F11 lze přepínat zobrazení ceny nebo zásoby.
11,32Vstup inventury pomocí online terminálůStejné jako 11,30 - pouze v případě že sejmutá skladová karta není nalezena, lze tuto kartu vybrat ručně z přehledu karet a k této kartě je přiřazen tento nový čárový kód
11,33Vstup inventury pomocí online terminálů

Inventurní seznam

V prohlížení inventurního seznamu je definován nový relační soubor ZAS, umožňující definování kalkulovaných položek zobrazujících informace ze souboru zásob (např. nákupní cenu apod.)

Pomocí proměnné TypDokInv+ a TypDokInv- je možné určit typ dokladu pro zpracování přebytků a mank v inventuře. Pokud proměnná není určena, tak se typ dokladu určuje podle výskytu "INVENT" v názvu typu dokladu.

Technická poznámka - kódy menu
Kód menuPopis
1,57funkce pro načtení dokladů ze schránky optimalizovaná pro příjem výše uvedených inventurních dokladů zapsaných přes terminály pro dodací doklady
2,57funkce pro načtení dokladů ze schránky optimalizovaná pro příjem výše uvedených inventurních dokladů zapsaných přes terminály pro přijaté doklady

Inventury - možnost zobrazovat pomocí kalkulovaných polí údaje z karty V rozšířeném zpracování inventury (s použitím SKLADXNV) je možnost při ručním zápisu současná práce na více PC

Osobní nástroje