Ovládání programu Pruvodky

Z K.A.P.

Přejít na: navigace, hledání

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU:
Po spuštění programu se objeví okno s hlavním menu programu.
Soubor:PruvodkaHlObr.PNG


Obsah

Hlavní menu - tlačítko Přenosy dat

Nejdříve si musíme načíst průvodku s doklady pro rozvoz na daný den tzn. nejdříve musíme stisknout tlačítko Přenosy dat. Objeví se nám následující obrazovka:
Soubor:PruvodkyPrenosy.PNG

 • Přenosy dat - tlačítko Načíst průvodku
  Stiskem tlačítka Načíst průvodku vyvoláme následující dialogové okno
  Soubor:PruvodkyPrenosyNacteni.PNG
  Do kterého zadáme určené číslo průvodky a stisknutím tlačítka Start načteme seznam dokladů. Po načtení dokladů se postupně stisknutím dvakrát tlačítka Zpět vrátíme do hlavního menu programu.

 • Přenosy dat - tlačítko Odeslat data
  Po návratu z rozvozu řidič stiskem tohoto tlačítko vyvolá dialogové okno s číslem zadané průvodky rozvozu a tl. Start odešle data k dalšímu zpracování.
  Soubor:PruvodkyOdeslatData.PNG
  Data jsou odesílána přes MaximObjServer.

 • Přenosy dat - tlačítko Načíst nastavení
  Soubor:PruvodkyNacteniNastaveni.PNG

Hlavní menu - tlačítko Přehled dokladů

Stiskem tlačítka Přehled dokladů vyvoláme dialogové okno, ve kterém jsou vypsány doklady pro rozvoz na daný den.
Soubor:PruvodkyDoklady.PNG

Stiskem tlačítka Uprav se dostaneme do obrazovky Menu dokladu

Soubor:PruvodkyMenuDokladu.PNG

 • Menu doklad - tl. Detail dokladu
  Zde se můžeme pomocí zelených šipek pohybovat mezi jednotlivými doklady. Tlačítkem Detail dokladu vyvoláme okno s detailními informacemi o vybraném odběrném místě.
  Soubor:PruvodkyDetailDokladu.PNG
  Návrat do Menu dokladu provedeme stisknutím tlačítka Zpět.

 • Menu doklad - tl. Vrácení obalů
  Stiskem tlačítka Vrácení obalů, se vyvolá okno se seznamem obalů a řidič může dopsat počty vrácených obalů přímo v tomto dialogovém okně.
  Soubor:PruvodkyVraceneObaly.PNG
  Návrat do Menu dokladu se provede opět stiskem tlačítka Zpět.

 • Menu doklad - tl. Příjem hotovosti
  Pokud řidič přijímá od zákazníka hotovost, stiskne v Menu dokladu tlačítko Příjem hotovosti a objeví se mu dialogové okno, ve kterém zadá převzatou částku.
  Soubor:PruvodkyPrijemHotovosti.PNG
  Celou operaci potvrdí stisknutím tlačítka OK.

 • Menu doklad - tl. Obalové konto
  Řidič si může u každého zákazníka zkontrolovat stav obalového konta, pomocí tlačítka Obalové konto.
  Soubor:PruvodkyObaloveKonto.PNG

 • Menu doklad - tl. Tisk dokladu
  Po zadání všech údajů u zákazníka vytiskne řidič pomocí tlačítka Tisk dokladu doklad o provedené transakci.
  Soubor:PruvodkyTiskDokladu.PNG

Hlavní menu - tlačítko Příjem hotovosti za jiný doklad

Pokud řidič přijímá při rozvozu peníze od zákazníka za jiný doklad, stiskne v hlavním menu programu tlačítko Příjem hotovosti za jiný doklad a objeví se mu dialogové okno, ve kterém zadá číslo dokladu a přijatou částku.
Soubor:PruvodkyPrijemHot.PNG
Zadané údaje opět potvrdí stiskem klávesy OK.


Hlavní menu - tlačítko Výdajové platby v hotovosti

Pokud řidič při rozvozu provede nějaké hotovostní platby (např. čerpání pohonných hmot), pak stisknutím tohoto tlačítka vyvolá dialogové okno, ve kterém zadá číslo dokladu a vydanou částku.
Soubor:PruvodkyVydajeVHot.PNG
Zadané údaje potvrdí stiskem klávesy OK.


Hlavní menu - tlačítko Tisk souhrnu vrácených obalů

Po skončení rozvozu vytiskne řidič sestavu vrácených úbalů pro skladníky (tlačítko Tisk souhrnu vrácených obalů)
Soubor:PruvodkySouhrnVracObalu.PNG


Hlavní menu - tlačítko Tisk průvodky s platbami

Stiskem tohoto tlačítka se vytvoří sestava výběru hotovosti za průvodku řidiče. (Slouží hlavně pro účetní).
Soubor:PruvodkySPlatbami.PNG


Hlavní menu - tlačítko Konec

Ukončí práci s programem Pruvodky.

Osobní nástroje