Nastavení kalkulace PC

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu : Karty/Nastavení kalkulace PC

Program pomocí této funkce umožní spuštění kalkulace prodejních cen za vybraná cenová pásma za označené skladové karty nebo za všechny vybrané karty

NastaveniKalkulacePC.PNG

Po stisku klávesy Enter se objeví okno pro nastavení cenových pásem.

IndeCenaPasma.PNG

Slouží ke zjednodušenému nastavování prodejních cen, které se objeví jako PC1-PCx v individuálních cenách.

Klávesa Popis
Enter oprava prodejních cen
F6 přepočítání prodejních cen
F8 přepočítání všech cen


Po stisku klávesy F6 můžeme přepočítat vybrané prodejní ceny pro určenou skupinu zboží.

KalkulaceCenF6.PNG


Po stisku klávesy F8 přepočítáme všechny ceny za všechny karty.

KalkulaceCenF8.PNG

Upozornění
Přepočítané ceny jsou uloženy v kartách. Po použití přepočtu klávesou F6 resp. F8 se nové ceny projeví v kartách ihned. Jinak se nové ceny objeví až při dalším příjmu zboží.