Načtení zásob z pokladen

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu: Služby/Inventura/Načtení sk. zásob z pokladen


InventuraPokladny.PNG

Tuto volbu použijte v případě, že používáte prodej na pokladně a inventuru chcete provést tak, že veškeré zboží „prodáte“ pomocí standardních funkcí pro prodej na pokladně. Vyvoláním této funkce (namísto běžné uzávěrky prodeje na pokladně) se veškerý „prodaný“ stav zboží načte do inventurního souboru a chápe se jako skutečně nalezené zboží. Funkci je možné volat opakovaně.
Další zpracování je shodné, jako by byly stavy zásob zadány ručně.
Po dokončení inventury (po provedení vyrovnání rozdílů) je nutné vyvolat běžnou denní uzávěrku prodeje na pokladně, která „udělá pořádek“ v pokladních dokladech a zásobách.

Technická poznámka
Pokud je založen soubor SKLADXNV.BTR (způsob inventury se sledováním skladových pozic), v hlavičce inventurního dokladu je uvedeno, která pokladní zpracovávala daný inventurní doklad.

Nové zpracování inventur pomocí prodeje na pokladně: pokud existuje soubor SKLADINC.BTR, pak při zakládání inv. souboru program nabídne přepnutí do "režimu inventury", kdy prodeje na pokladně jsou zapisovány do SKLADINC.BTR (namísto do SKLADUCC.BTR). Doklady jsou samostatně číslovány a pro tisk používají formulář [Pokladna-inventura] Po vyrovnání stavu zásob program nabídne přepnutí zpět do norm.režimu