Nápověda:Obsah

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Wikipedie je otevřená encyklopedie, do které může přispívat každý. Na této stránce jsou vysvětleny nejdůležitější údaje pro práci s encyklopedií.

Přihlašování

Při vytváření uživatelského účtu si prostě vyberete uživatelské jméno a heslo. (Systém odmítne uživatelské jméno již existujícího uživatele.) Po založení účtu již jste přihlášen. Při příští návštěvě se přihlásíte vaším uživatelským jménem a heslem prokážete, že jste táž osoba.

Veškeré vámi provedené editace se zaznamenávají pod vaším uživatelským jménem. Pokud nejste přihlášen, zaznamenává se u editací vaše IP adresa.

Pokud přispíváte i do ostatních Wikimedia projektů (anglická Wikipedie atd.), můžete si své účty sloučit.


Hledání informací

Tlačítko Jít na

Pokud znáte název článku, který hledáte (např. Hlavní menu programu), můžete ho zadat do rámečku Hledání a kliknout na tlačítko Jít na. Toto tlačítko vás přesune na stránku s příslušným názvem. Pokud neexistuje stránka s přesně takovým názvem (včetně přesné shody velkých/malých písmen), pokusí se najít stránku s názvem psaným malými písmeny (hlavní menu programu), s prvním písmenem každého slova velkým (Hlavní Menu Programu), nebo se všemi písmeny velkými (HLAVNÍ MENU PROGRAMU). Pokud ani tehdy žádnou stránku s takovými názvy nenajde, pokusí se provést fulltextové hledání jako v případě tlačítka Hledání (viz níže). Toto tlačítko je pro přechod na článek se známým názvem ideální nástroj, navíc (jelikož příliš nezatěžuje systém) by mělo fungovat i ve chvílích, kdy je pro velké zatížení serveru fulltextové vyhledávání vypnuto.

Tip pro pokročilé: Pokud znáte zcela přesný název (včetně všech malých/velkých písmen a interpunkce), můžete také zadat název článku přímo do adresního řádku vašeho prohlížeče, např. http://kapsw.cz/wiki/index.php/Hlavní_menu_programu

Tlačítko Hledání

Pokud název článku neznáte, pouze víte, že hledáte nějaký článek, ve kterém se píše o modré ústřici, zadejte hledaná slova do rámečku Hledání a klikněte na tlačítko Hledání. Toto fulltextové hledání nalezne všechny články, v jejichž textu se tato dvě slova vyskytují.

Tip: Po zadání hledaného výrazu stačí ve většině prohlížečů stisknout Enter.

Tipy pro úspěšné hledání

Vyhýbejte se krátkým slovům. Příliš krátká slova jsou při hledání ignorována, vaše hledané výrazy by měly být nejméně třípísmenné. (Také jsou ignorována některá velmi častá anglická slova jako např. the, ale to v českém textu obvykle nehraje roli.) Hledání nebere ohled na velikost písmen. Hledání slov Karta, karta i KARTA vrátí stejné výsledky.

Pokročilé hledání: Při hledání můžete kombinovat hledané termíny pomocí klíčových slov and, or, not a pomocí závorek. Pokud tato slova nepoužijete, budou nalezeny stránky, které obsahují všechny hledané termíny (tzn. implicitní kombinace je and). Pomocí klíčového slova or si můžete vyžádat stránky, které obsahují alespoň jeden ze zadaných termínů, pomocí slova not můžete vyloučit stránky, které obsahují zadané slovo. Hledání víceslovného spojení: Pro vyhledání fráze ji stačí uzavřít do uvozovek.

Omezení fulltextového hledání

  • Skloňování: Při vyhledávání jsou slova hledána přesně tak, jak byla zadána, tzn. slovo v jiném pádu, čísle apod. nebude nalezeno. Můžete to ošetřit např. pomocí modrá or modré.
  • Regulární výrazy: Ve vyhledávání nelze používat regulární výrazy nebo zástupné znaky jako ? nebo *. (Pokud nevíte, co to znamená, nemusíte se tím zabývat.) Jedinou možností náhrady jsou už zmíněné rozšiřující operátory and, or a not.
  • Zpoždění indexu: Index fulltextového vyhledávání není z výkonnostních důvodů aktualizován okamžitě, změny novější než jeden den tak pravděpodobně nebudou nalezeny.
  • Nefunkčnost vyhledávání: Pokud servery Wikipedie vykazují vysokou zátěž, je fulltextové vyhledávání dočasně vypnuto, neboť je velice náročné na výpočetní výkon. V takovém případě můžete zkusit použít tlačítko Jít na, nebo nějaký internetový vyhledávač (viz dále).Další nápověda

Další velmi podrobné informace o ovládání a použití Wikipedie naleznete zde:http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Obsah.