Konfigurace a technická nastavení programu

Z K.A.P.

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Konfigurační parametry

Parametr Popis
Povolit zvýrazněné zvuky v ost. dokladech zvýrazňuje zvuková chybová hlášení při zpracování chyb ve vstupu dokladů a při čtení čárových kódů

Nastavení MaximObjServeru

 • Musí být alespoň verze 11.
 • Musí se nastavit adresář odkud se budou načítat průvodky a konfigurační soubor PDA.XML. Adresář je v proměnné „RootDirXML“ v ini souboru.
 • Musí být povolena přípona „XPR“ pro příjem průvodek.

Popis konfigurace PDA.XML

Soubor se načítá v Načtení nastavení a uloží se k programu. Musí být kódován v UTF-8, jinak není zajištěno jeho správné načtení. Popis jednotlivých polí

Jméno poleTyp datHodnotaPopis
JmenoTextPrázdnéHodnoty budou vytištěny v dokladech.
Jmeno2TextPrázdné
UliceTextPrázdné
PSCTextPrázdné
MěstoTextPrázdné
ICOTextPrázdné
DICTextPrázdné
ProvozovnaTextPrázdné
UcetTextPrázdné
NahlasitPrekroceniObalovehoKontaBooleanFalsePtá se jestli pokračovat pokud by se stav obalového konta měl dostat do mínusu.
PoNacteniSmazatPruvodkuBooleanFalsePři načítání průvodky z MaximObjServeru odesílá požadavek s parametrem „/DELETE“
AutomatickeCislovaniNovychDokladuBooleanTrueRučně zadané doklady budou automaticky (ručně) číslovány.
KontrolovatCastkuObaluNaDokladuBooleanTrueKontroluje jestli částka za obal překročla celkovou částku za doklad.
ZakazatPrekroceniCastkyObaluNaDokladuBooleanTrueNedovolí vrátit obaly ve vyšší hodnotě než je hodnota dokladu.
PocetKopiiDokladuInt1Počet kopií sestavy, které budou vytisknuty na tiskárně.
PocetKopiiVracenychObaluInt1
PocetKopiiPruvodkyInt1
BTPrinterBooleanFalseJestli se má použít tiskárna Posiflex s BTPrinter.DLL na Windows CE na Posiflex
DelkaRadkuInt28Počet znaků na řádek pro tiskové sestavy
ZpusobTiskuTextPosiflexDalší možné hodnoty: RAW, Bitmap
TypTiskarnyTextPrázdnéDalší možné hodnoty: EPSON, HPDESKJ, HPLASERJ

(zatím nemá nastaveny řídící kódy)

KodovaniTiskuTextPrázdné = ASCIIDalší možné hodnoty: ASCII, Win1250, Latin2, Kamenicky, UTF8.
JmenoFontuTiskarnyTextPrázdné = Courier NewFont bude použit při: ZpusobTisku = Bitmap
PoOdeslaniUzavritBooleanTrueOdesláním boudou všechny doklady uzavřeny a nebude možné je měnit.
PoOdeslaniPridavatNoveDokladyBooleanFalseOdesláním se zablokuje možnost přidávat nové doklady do průvodky.
VytvoritZastupceProgramuBooleanFalseNa PDA s Windows CE, nebo Windows Mobile se vytvoří na ploše zástupce pro spuštění programu.
JmenoTiskarnyTextPrázdnéJméno tiskárny na kterou se má tisknout, pokud to nemá být výchozí tiskárna. Na WindowsCE jsou kromě Posiflex podporovány tiskárny Zebra: MZ220, QL220, EM220, RW220, MZ320, QL320+, RW420, QL420+
DokladySloupceTyto sekce obsahující informace o zobrazených sloupcích jednotlivých gridů. Popisy sloupců jsou v samostatné tabulce.
ObalKontoSloupce
VraceneObalySloupce

Popis polí pro sloupce v tabulkách

Jméno poleTyp datHodnotaPopis
FieldNameTextPrázdnéMusí obsahovat jméno zobrazovaného, pokud pole v tabulce neexistuje, tak se celý sloupec ignoruje
DisplayLabelTextPrázdnéPokud není vyplněno vezme se hodnota z FieldName
WidthInt40Šířka sloupce v axelech.
DisplayFormatTextPrázdnéFormátování čísel. Např.: # ### ###.##
AlignmentInt0taLeftJustify = 0
taRightJustify = 1
taCenter = 2
ReadOnlyBooleanFalsePovolí editaci vybraného sloupce.

Řidiči

Každý řidič může tvořit samostatnou sekci (i několik). V příkladu je označen jako "Test". Zde se nastavuje to, čím se nastavení řidiče odlišuje od společných parametrů.

Technická poznámka
Pomocí proměnné PruvExpXML,1 s hodnotou 0 lze zakázat export obalového konta zákazníka do terminálu pro řidiče.

Příklad

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <config attr="">

 <Jmeno attr="">ABC xyz </Jmeno>
 <Jmeno2 attr=""> s.r.o.</Jmeno2>
 <Ulice attr="">Horní 20 </Ulice>
 <PSC attr="">111 11</PSC>
 <Obec attr="">Dolní </Obec>
 <ICO attr="">IČO: 12345678</ICO>
 <DIC attr="">DIČ: CZ12345678</DIC>
 <Telefon attr="">Tel. 906 123 456</Telefon>
 <Ucet attr="">BÚ: 1234568/0100</Ucet>
 <NahlasitPrekroceniObalovehoKonta attr="">False</NahlasitPrekroceniObalovehoKonta>
 <PoNacteniSmazatPruvodku attr="">True</PoNacteniSmazatPruvodku>
 <PocetKopiiDokladu attr="">2</PocetKopiiDokladu>
 <AutomatickeCislovaniNovychDokladu attr="">True</AutomatickeCislovaniNovychDokladu>
 <PocetKopiiVracenychObalu attr="">1</PocetKopiiVracenychObalu>
 <PocetKopiiPruvodky attr="">1</PocetKopiiPruvodky>
 <BTPrinter attr="">false</BTPrinter>
 <ZpusobTisku attr="">RAW</ZpusobTisku>
 <TypTiskarny attr="">HPDeskJ</TypTiskarny>
 <KodovaniTisku attr="">Latin2</KodovaniTisku>
 <KontrolovatCastkuObaluNaDokladu attr="">True</KontrolovatCastkuObaluNaDokladu>
 <ZakazatPrekroceniCastkyObaluNaDokladu attr="">False</ZakazatPrekroceniCastkyObaluNaDokladu>
 <DokladySloupce attr="">
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">CISLODOKL</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Číslo d.</DisplayLabel>
   <Width attr="">50</Width>
   <DisplayFormat attr=""></DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">ODBERMISTO</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Odběr místo</DisplayLabel>
   <Width attr="">130</Width>
   <DisplayFormat attr=""></DisplayFormat>
   <Alignment attr="">0</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">CELKEM</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Celkem</DisplayLabel>
   <Width attr="">80</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.00</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">ZAOBALY</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Za obaly</DisplayLabel>
   <Width attr="">40</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.00</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">ZAPLACENO</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Zaplaceno</DisplayLabel>
   <Width attr="">40</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.00</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
 </DokladySloupce>
 <ObalKontoSloupce attr="">
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">VRACENO</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Vráceno</DisplayLabel>
   <Width attr="">40</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.##</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">ZUSTATEK</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Zůstatek</DisplayLabel>
   <Width attr="">40</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.##</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">NAZEV</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Název</DisplayLabel>
   <Width attr="">130</Width>
   <DisplayFormat attr=""></DisplayFormat>
   <Alignment attr="">0</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">CENAKAR</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Cena</DisplayLabel>
   <Width attr="">40</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.00</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
 </ObalKontoSloupce>
 <VraceneObalySloupce attr="">
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">VRACENO</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Vráceno</DisplayLabel>
   <Width attr="">40</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.##</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">False</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">CENAKAR</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Cena</DisplayLabel>
   <Width attr="">50</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.00</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">NAZEV</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Název</DisplayLabel>
   <Width attr="">120</Width>
   <DisplayFormat attr=""></DisplayFormat>
   <Alignment attr="">0</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
 </VraceneObalySloupce>
 <test attr="">
  <PoNacteniSmazatPruvodku attr="">False</PoNacteniSmazatPruvodku>
  <PocetKopiiDokladu attr="">1</PocetKopiiDokladu>
 </test>

</config>

Osobní nástroje