Karty

Z K.A.P.

Přejít na: navigace, hledání

Tato nabídka slouží k evidenci skladových karet a pro zpracování některých dalších činností týkajících se karet. Lze zde např. založit novou skladovou kartu, založit účet (to je speciální skladová karta, která je určena ke sledování korunových položek, např. služeb), prohlížet a opravovat skladové karty, sledovat pohyby prováděné na jednotlivých kartách, upravovat ceny, pracovat s individuálními a doporučenými cenami, provádět kalkulace cen, tisknout seznamy (nabídky) zboží, rezervovat zboží, tisknout sestavu zboží s podstavem či nadstavem nebo sledovat záruční dobu zboží.

Protože se velice často pracuje se seznamem zboží, program umožňuje stisknutím klávesy, kdykoli, když počítač není zaneprázdněn nějakým výpočtem, vyvolat seznam karet a v něm si dohledat příslušné informace.


Související odkazy:

Technická poznámka - kódy menu KARTA
Založení nové karty3,1
Založení nového účtu3,2
Přehled karet3,3
Rezervace zboží3,5
Individuální a doporučené ceny15,13
Nastavení akčních cen15,103
Nastavení kalkulace PC3,20
Nákupní a prodejní akce3,69
Výrobky a materiál3,10
Kontrola zásob3,4
Karty dle dodavatele2,7
Přehled změněných cen3,72
Přehled všech čár. kódů3,75
Cenovky pro slevy3,77
Doplňování čárových kódů3,146
Přeceňovací protokoly 3,21
Tisk cenovek3,38
Přeceňovací protokoly 2 3,22
Příprava cenovek - váhové kódy3,78
Info o zboží 3,76
Tisk : seznam karet3,7
Kontrola pozic3,137
Karty - další služby 


Technická poznámka
Je možno v menu Karta nadefinovat položky pro založení nové skladové karty s předem nastaveným typem - účet/zboží/výrobek/vratný obal/nevratný obal/zboží s pevnou cenou/ zboží s minimální cenou/ materiál (kódy 3,80-3,87).
Osobní nástroje